รถเข็น (0 ชิ้น)
 

สุขศาลา ฉบับที่ 13
ไอที หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสุขภาพปฐมภูมิ

สุขศาลา ฉบับที่ 13 ไอที หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสุขภาพปฐมภูมิ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา


ถ้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลมี Skype แล้วจะทำให้บริการดีขึ้น สะดวกขึ้น และการสื่อสารกับแพทย์มีประสิทธิภาพขึ้น ในทางปฏิบัติ มันเป็นเช่นนั้นจริงหรือ ?

เราต้องทำและส่งรายงาน 18 แฟ้ม โดยทำเป็นระบบข้อมูลดิจิตอล แต่หลายแห่งก็ยังต้องทำรายงานจดลงสมุดไว้อีกชุดหนึ่งเพราะไม่แน่ใจกับระบบไอ ทีที่มีอยู่ กลายเป็นทำงานมากขึ้นเป็นสองเท่า อะไรเป็นปัญหา ?

ทำไมเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกลับยิ่งทำให้เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้เวลากับการกรอกข้อมูล จัดทำรายงาน และมีงานเอกสารมากขึ้นกว่าเดิม ?
คำถามเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของประเด็นปัญหาที่เราต้องช่วยกันขบคิด

สุขศาลาฉบับที่ 13 นี้ชวนให้มามอง ไอที หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสุขภาพปฐมภูมิ
ผ่านแง่คิดมุมมองและประสบการณ์หลากหลายของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งใน งานด้านข้อมูล การนัดหมาย การปรึกษาทางไกล งานระบาดวิทยา และการติดตามประเมินผลในงานสุขภาพปฐมภูมิ

หากเราไม่หลงใหลไปกับเทคโนโลยีมากจนเกินไป เราอาจพอมีสติที่จะถามคำถามสำคัญๆ เช่น แม้เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้งานข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น แต่มันมีส่วนทำให้กรงเล็บแห่งการรวมศูนย์อำนาจยิ่งแข็งแกร่งมากกว่าเดิมหรือ ไม่ ?
(บางตอนจาก บทบรรณาธิการ)

พบกับเรื่องราวที่อัดแน่นด้วยสาระอีกมายมายในเล่ม อาทิ

* เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ (คอลัมน์ทำไปได้ หน้า 9)
* ระบบข้อมูลข่าวสาร "IT กับงานสุขภาพปฐมภูมิ" โดย นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล (คอลัมน์สุขศาลาวิชาการ หน้า 38)
* การนำเทคโนโลยีด้านไอทีมาใช้ เป็นการสร้างความยืดหนยุ่นและประสิทธิภาพ "ไอทีกับการทำงานสหวิชาชีพ" แนะนำเครื่องมือ เทคนิค และวิธีการใช้งาน (คอลัมน์เทคนิคบริหารงานสุขภาพ หน้า 31)
* ร.ต.ท.หญิง กัลยาณี วรรณภาสนี รพ.ศรีสะเกษ ตัวจักรสำคัญในการผลักดัน "การดูแลไร้รอยต่อ ด้วยระบบการรับ–ส่งปรึกษา (Consulation Center)" (คอลัมน์สัมภาษณ์ หน้า 46)
* "เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสุขภาพง่าย ๆ แค่... คลิก !" เยี่ยมชมการนำเทคโนโลยี IT และระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ในการทำงานสุขภาพ ในพื้นที่ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โดย นายอนุพันธ์ ศิริชัยวัฒนกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสูง (คอลัมน์ เปิดบ้าน@ PCU หน้า 66)


สมัครสมาชิกนิตยสาร ได้ที่
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
โทรสาร : 0 2590 1498
E-mail : suksala@gmail.com

ดาวน์โหลดเพื่อกรอกใบสมัคร ได้ที่นี่
ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร "สุขศาลา"

.

.

สั่งซื้อหนังสือ กรุณาโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้

จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!

ขออภัยในความไม่สะดวกราคา 80.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน