รถเข็น (0 ชิ้น)
 
บุษบงก์ วิเศษพลชัย

เขียนโดย suksala
ศุกร์ 01 เมษายน 2559 @ 08:50


 

กลับไปหน้าทีมงาน »
นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย
ตำแหน่ง:
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วัน/เดือน/ปี เกิด:
17 ตุลาคม 2511
ติดต่อ:
 bussabongcat@gmail.com   
ประวัติการศึกษา :
Currently studying   Doctor of Philosophy (Anthropology), Majoring in Medical Anthropology at Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University, Thailand.

2008
Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner). Huachiew Chalermprakiet University, Samutprakan, Thailand. 
2003
Master of Public Health (Public Health Administration). Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand. 
 
1992
Bachelor of Public Health (Public Health Administration). Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand.
 
1990
Diploma in Nursing Science (Equivalent to Bachelor of Science in Nursing). Sawanpracharak Nursing College, Nursing College Division, Ministry of Public Health, Thailand. (magna cum laude).
 


 

ประวัติการทำงาน :
2556-ปัจจุบัน    
ช่วยราชการ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
 
2553-2556       
ลาศึกษาต่อ
 
2533-2553       
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 

 

 นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
นางสาวรุ่งทิวา นงนุช
นางสาวมุทิตา ทีฆายุพรรค
นางสาวนันทนา จันทอุ่มเม้า
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน