รถเข็น (0 ชิ้น)
 
เรื่องเด่น
  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

แถลงข่าวพิธีประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดตราสัญลักษณ์ 100 ปี สาธารณสุขไทย (923)

การประกาศผลและมอบรางวัล
การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย"

งานบันดาลใจ คือ ลมหายใจของคุณภาพ (750)

การประชุม "งานบันดาลใจ คือ ลมหายใจของคุณภาพ"
ในงาน 17th HA National Forum วันที่ 9-11 มีนาคม 2559 
ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ห้อง Sapphire 201: งานบันดาลใจ 

ปิดรับบุคลากรด้านสื่อ (รอบแรก)
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  ปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สื่อสารออนไลน์ และเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (รอบแรก)  
  suksala

สวรส. ค้นหา “ตัวจริง” นักวิจัยเขตสุขภาพ รุ่น 1
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรพัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 
  suksala

ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร...
สังคมวิทยามานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่ 32 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งในคณะและสถาบันการศึกษาอื่น  ตลอดจนผลงานของนักวิจัยอิสระ
  singha

โปรดทราบ...
ขอแจ้งการแก้ไขเนื้อหา นิตยสารสุขศาลา ปีที่ 5 ฉบับที่ 20  "R2R" จากงานวิจัยสู่งานประจำ รายละเอียด ดังนี้
  supaporn

ปรับของสมนาคุณการสมัคร/ต่ออายุสมาชิก
สมาชิกนิตยสารสุขศาลาทุกท่าน โปรดทราบ...  
  supaporn

เปิดตัว "หอประวัติศาสตร์สุขภาพ"
แหล่งเรียนรู้และแสวงหาแรงบันดาลใจ การแพทย์และการสาธารณสุขแห่งแรกของไทย
  supaporn


 

เอกสารใหม่ๆ มีไว้ให้ดาวน์โหลดมากมายครับ โดยเฉพาะ Powerpoint ทั้งในแผนงานด้านประวัติศาสตร์ ที่มีแนวคิดเรื่องพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย แนวคิดสังคมปรนัย และยังมีบทความใหม่ ๆ หลายบทความให้ดาวน์โหลดอีกด้วย
โปรดติดตาม.....

 

 

เชิญร่วมศุกร์เสวนา “การออกแบบพื้นที่และระบบงานจดหมายเหตุ: หอจดหมายเหตุสุขภาพไทย” (91)

 
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย และ  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ขอเชิญร่วมงานศุกร์เสวนา 
“การออกแบบพื้นที่และระบบงานจดหมายเหตุ: หอจดหมายเหตุสุขภาพไทย”
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย” (720)

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย”
กระทรวงสาธารณสุข
............................................................

แจ้งเลื่อนวันประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย" (185)

ขอแจ้งเลื่อนวันประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย"

เชิญร่วมงานเสวนา การเขียนประวัติชีวิตบุคคล: กรณีศึกษา หมอเสม พริ้งพวงแก้ว และท่านอื่นๆ (116)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
ขอเชิญร่วมเสวนาในการประชุมวิชาการด้านสังคมและสุขภาพ ประจำสัปดาห์ “ศุกร์เสวนา” ๒๕๕๙ 
หัวข้อ "การเขียนประวัติชีวิตบุคคล: กรณีศึกษา หมอเสม พริ้งพวงแก้ว และท่านอื่นๆ"

 
หนังสือวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น (ฟรี DVD ในเล่ม) (279)

เตรียมพบกับ
หนังสือวิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น (ฟรี DVD ในเล่ม)

เร็วๆ นี้

 
 
“ก้าวใหม่ R2R: จากการสร้างความรู้ สู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง” (68)

ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการบรรยายพิเศษ “ก้าวใหม่ R2R: จากการสร้างความรู้ สู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง”
โดย ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 9 “R2R  ๙ แห่งการเรียนรู้ ๙ สู่นโยบาย” 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม  เมืองทองธานี

 
บทความประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ" (691)

บทความต่างๆในหัวข้อ มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ, ความเสี่ยงสุขภาพในมุมมองทางสังคมศาสตร์ และ ระบาดวิทยาวัฒนธรรม

 

 
Power Point ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ" (2984)

เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซต์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
 

 
จากโอกาส สู่โอกาส… กับพยาบาลไร้หมวก (689)

ขอบคุณโอกาสที่ให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วได้เกิดมามีอาชีพ “พยาบาล”
17 ปีกับการเป็นพยาบาลอยู่ห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ตึกผู้ป่วยใน
 

 
สุขศาลา "งานบันดาลใจ" (658)

การเริ่มต้นศักราชใหม่เป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆ สุขศาลาฉบับที่ 23 ปรับโฉมใหม่ ทั้งรูปเล่มและเนื้อหา พร้อมๆ กับการเปิดภารกิจใหม่ภายใต้ชื่อ “งานบันดาลใจ” 
ความจริงจะเรียกว่า ภารกิจใหม่ ไปเสียทีเดียวก็คงไม่ถูกนัก เพราะที่ผ่านมา...
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
 
รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน คู่มือการฝึกอบรม
Community Disaster Tools: Handbook for Training

เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน คู่มือการฝึกอบรม Community Disaster Tools: Handbook for Training
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
Healthcare Architecture and Healing Environment

สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา Healthcare Architecture and Healing Environment
โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)