รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศรีธวัช จาติเกตุ จากนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ถึงปูชนียบุคคลด้านสุขาภิบาลของไทยและนานาชาติ

เขียนโดย Banthita
พฤหัส 29 สิงหาคม 2562 @ 02:46


คอลัมน์ จดหมายเหตุ เรื่อง “ศรีธวัช จาติเกตุ จากนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ถึงปูชนียบุคคลด้านสุขาภิบาลของไทยและนานาชาติ” เขียนโดย ดรณ์ แก้วนัย ในจดหมายข่าวสังคมและสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562

 

 

 

 

 “ศรีธวัช จาติเกตุ จากนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ถึงปูชนียบุคคลด้านสุขาภิบาลของไทยและนานาชาติ”

 

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ได้ไปรับมอบเอกสารส่วนบุคคลสำคัญท่านหนึ่ง นามว่า “อาจารย์ศรีธวัช จาติเกตุ”

ดร.พัฒนพงศ์ จาติเกตุ ลูกชายของท่าน เล่าให้ฟังว่า “พ่อเป็นคนเมืองชล มาอยู่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ก่อนสงครามโลก และย้ายไปอยู่อำเภอแปดริ้ว (จังหวัดฉะเชิงเทรา) สั้นๆ ช่วงที่กรุงเทพฯ ถูกทิ้งระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตรครับ” เมื่อย้ายกลับมากรุงเทพฯ ท่านได้เข้าเรียนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ภายหลังจบการศึกษาแล้วก็สอบเข้ารับราชการที่กระทรวงสาธารณสุข เอกสารส่วนบุคคลของอาจารย์ถูกจัดเก็บไว้ในตู้ไม้ 4 ชั้น ยกสูงจากพื้นเพื่อป้องกันน้ำท่วม อยู่ในบ้านย่านถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ ดร.พัฒนพงศ์ได้ส่งมอบเอกสารให้ทีมงานหอจดหมายเหตุฯ จำนวน 3 กล่อง ส่วนมากเป็นตำราเรียนภาษาอังกฤษ มีจำนวนหนึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล สิ่งแวดล้อม อาหาร การเผาศพ สัตว์เลี้ยง การค้าขายบนทางเท้า การก่อเหตุรำคาญ การซื้อขายและโฆษณาเหล้า บุหรี่ รวมทั้งสุขลักษณะของอาคาร และสมุดจดบันทึกที่ระบุว่าหนังสือแต่ละเล่มของท่านมีความเป็นมาอย่างไร

อาจารย์ศรีธวัช จาติเกตุ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการสุขาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุขไทยและระดับนานาชาติ จากหลักฐานภาพถ่ายและคำบอกเล่าภรรยาของท่านซึ่งบันทึกไว้ว่า ท่านสอบได้ไปทำงานให้องค์การอนามัยโลกที่เขต WPRO (Western Pacific Regional Office) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 โดยเริ่มงานที่ประเทศลาว และยังได้ไปดูงานในอีกหลายประเทศ จากเอกสารภาษาอังกฤษปี ค.ศ. 1965 ระบุว่าท่านได้ไปดูงานในเขตของ SEARO (South East Asian Regional Office) ขององค์การอนามัยโลกด้วย จากประสบการณ์เหล่านี้ภายหลังท่านจึงได้เขียนตำราเรื่องสุขาภิบาลอาหาร และการทำสูตรโคคาโคล่าขึ้นมา ซึ่งเอกสารชุดนี้ได้ส่งมอบไว้ที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติในคราวนี้ด้วย

ทีมงานจึงถือว่า อาจารย์ศรีธวัช จาติเกตุ เป็นปูชนียบุคคลด้านสุขาภิบาลยุคแรกของกระทรวงสาธารณสุขอีกท่านหนึ่ง และขอขอบคุณ ดร.พัฒนพงศ์ จาติเกตุ และครอบครัวจาติกเกตุ ไว้ ณ ที่นี้ ที่กรุณาส่งต่อเอกสารที่มีคุณค่านี้ไว้ให้หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ไว้ดำเนินการเพื่อประโยชน์การศึกษาค้นคว้าแก่สาธารณะในโอกาสต่อไป

 

 

สมุดจดบันทึกการคิดค้นสูตรโคคาโคล่า
ที่มา : หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

เขียนโดย ดรณ์ แก้วนัย
ดาวน์โหลด จดหมายข่าวสังคมและสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562

 รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Facebook Live เรื่อง Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูหมอไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2563
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน