รถเข็น (0 ชิ้น)
 
นิทรรศการ "ผศ.ภญ.สำลี ใจดี" กับงานเภสัชศาสตร์และแพทย์แผนไทย

เขียนโดย Banthita
พฤหัส 29 สิงหาคม 2562 @ 02:59


หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ จัดแสดงเอกสารประวัติศาสตร์และผลงานสำคัญของผศ.ภญ.สำลี ใจดี

 

 

 

นิทรรศการ "ผศ.ภญ.สำลี ใจดี" กับงานเภสัชศาสตร์และแพทย์แผนไทย

 

          ด้วยคุณูปการที่ ผศ.ภญ.สำลี ใจดี มีต่อวงการเภสัชศาสตร์และการนวดไทย หอจดหมายเหตุฯ ได้รวบรวมเอกสารส่วนบุคคลของท่าน และเอกสารของมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา มาจัดทำเป็นนิทรรศการขนาดเล็ก บริเวณมุมหนึ่งของห้องให้บริการ ชั้น 1 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เวลา 09.00 -17.00 น. เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีและเกียรติยศของท่าน 

 

          ประวัติศาสตร์การสาธารณสุขในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่างานที่อาจารย์สำลีลงมือทำล้วนประสบผลสำเร็จอย่างงดงามและเป็นที่จดจำ เริ่มจากการบุกเบิกงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์สังคมเป็นครั้งแรกในปี 2520 ในโครงการวิจัยการใช้ยาของชุมชน ซึ่งส่งผลต่อบทบาทของเภสัชกรในสังคมไทย การต่อสู้รณรงค์เพื่อแก้ปัญหาการใช้ยาแก้ปวดสูตรผสมที่มีคาเฟอีน ซึ่งทำให้เกิดการติดยาและเกิดภาวะแทรกซ้อนเลือดออกในทางเดินอาหาร การใช้ยาอันตรายอย่างไม่สมเหตุผล การผลักดันบัญชียาหลักแห่งชาติ

 

          ในด้านการศึกษา ในปี 2535 อาจารย์สำลียังจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย ทั้งยังเป็นผู้ที่บุกเบิกวิชาการด้านเภสัชศาสตร์สังคม โดยจัดตั้งหน่วยวิชาการเภสัชศาสตร์สังคม ตั้งภาควิชาเภสัชสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายแห่ง

 

           ด้านสังคม อาจารย์สำลีเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและมูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย รวมทั้งสมาพันธ์การแพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการนวดไทยอย่างจริงจังโดยโครงการฟื้นฟูการนวดไทยได้ทำการสังคยนาองค์ความรู้ด้านการนวดไทยจนเกิดเป็นคู่มือการนวดฉบับมาตรฐานที่เป็นรากฐานให้กับการนวดไทยในปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังได้ให้การสนับสนุนหมอนวดตาดีและหมอนวดตาบอดให้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพการแพทย์แผนไทยอย่างมีศักดิ์ศรี

 

           นอกจากนั้น ท่านยังมีบทบาทสำคัญในการเปิดโปงกรณีทุจริตยา 1,400 ล้านบาท ที่ทำให้เกิดการสอบสวนและล้างทุจริตในแวดวงสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

 

            อาจารย์สำลี ใจดี ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 00.57 น. รวมอายุได้ 77 ปี

 

 

 

 

ผู้ที่สนใจผลงานและชีวิตของ ผศ. ภญ. สำลี ใจดี

สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าเอกสารส่วนบุคคลและของมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

ได้ที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ทุกวัน ในเวลาราชการ

 

 

 

 

 รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Facebook Live เรื่อง Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูหมอไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2563
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน