รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ติดตาม 23 โครงการ 20 โรงพยาบาล บันดาลใจ
โครงการงานบันดาลใจ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 - 25 มกราคม 2559
เวลา 02:00 - 09:00

23 โครงการ 20 โรงพยาบาล "บันดาลใจ"
       หลังจากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมและพัฒนาศักยภาพคนสร้างงานบันดาลใจ ครั้งที่ 1 (Learning Module 1: Reflective Action Learning) เมื่อวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาแก่ "คนสร้างงานบันดาลใจ" ที่เป็นบุคลลากรในระบบบริการสาธารณสุขที่ได้รับการคัดเลือกจาก 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ไปขับเคลื่อนโครงการ และสร้างทีมงานบันดาลใจในโรงพยาบาลเพื่อสร้างระบบบริบาลสุขภาพที่ดีกว่าสำหรับทั้งผู้ให้ และผู้รับการบริบาล

                             

       ในการอบรมครั้งนี้ได้มีการร่วมกันพัฒนาโครงการพิเศษในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงานของคนสร้างงานบันดาลใจใน ซึ่งทางโครงงานบันดาลใจเรียกว่าโครงการนี้ว่า “โครงการงานสร้างคน คนสร้างงาน บันดาลใจ” รวมทั้งสิ้น ๒๓ โครงการจาก ๒๐ โรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างงานที่มีคุณค่า เป็นแบบอย่าง และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานที่มีคุณค่า มีความหมาย และทำให้คนทำงานเติบโตและงอกงามไปกับงานที่ทำ โดยที่งานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กรไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่โครงการงานบันดาลใจและเครือข่ายจะทำงานและเรียนรู้ไปด้วยกันตามหลักการของ Reflective Action Learning 

       จากโครงการของคนสร้างงานบันดาลใจทั้ง 23 โครงการนั้น ทีมงานโครงการบันดาลใจจึงมีความคิดที่จะไปเยี่ยมเยียนพื้นที่ของคนสร้างงานบันดาลใจ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบุคลากรและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของคนสร้างงานบันดาลใจ เพื่อชี้แจงแนวคิด ปรัชญา และกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายคนสร้างงานบันดาลใจในแต่ละโรงพยาบาล 

       ในการเดินทางในครั้งนี้ทีมงานโครงการบันดาลใจตั้งใจว่าจะเป็นเหมือนการไปเยี่ยมเยียนบ้านเพื่อน เพื่อไปดูพื้นที่การปฏิบัติงานจริงในแต่ละโรงพยาบาล ในการเดินทางไปในทุกที่นั้นทีมงานได้เริ่มต้นจากการอธิบายที่มาและแนวทางการดำเนินการโครงการงานบันดาลใจให้แก่ผู้อำนวยการและกรรมการบริหารของแต่ละโรงพยาบาล ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการคุยถึงแผนการทำงานของคนสร้างงานบันดาลใจร่วมกับเครือข่ายเพื่อเกิดเป็นแผนปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ขึ้นมา

       การเดินทางของทีมงานโครงการบันดาลใจนั้นเริ่มต้นจากภาคเหนือที่ โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลแม่สรวย และโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  ปัว จังหวัดน่าน และโรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน ต่อมาด้วยการเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โรงพยาบาลน้ำโสม และโรงพยาบาลนายูง จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ภาคกลางที่ โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลหนองโดน จังหวัดสระบุรี และภาคใต้เริ่มต้นที่ โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลละงู จังหวัดตรัง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมาปิดท้ายที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย จ.เลย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หล่มเก่านั้นโครงการงานบันดาลใจได้เคยไปจัดกิจกรรมงานบันดาลใจสัญจรเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการงานบันดาลใจมาแล้วครั้งหนึ่ง       จากการเดินทางไป 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศนั้น ทำให้ทีมงานโครงการบันดาลใจได้เข้าใจ และเห็นถึงปัญหาของระบบสุขภาพไทยมากยิ่งขึ้น ได้เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง ในแต่ละโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังได้เห็นพลังของเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยของโรงพยาบาลที่เข้ามาเป็นเครือข่ายของคนสร้างงานบันดาลใจ ซึ่งแต่ละคนนั้นมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล และทีมงานโครงการบันดาลใจเองก็คอยเป็นผู้สนับสนุนช่วยชี้แนะในเรื่องขององค์ความรู้และการจัดกิจกรรมต่อไป

       ทีมงานโครงการบันดาลใจนั้นรู้สึกอิ่มเอมใจทุกครั้งเมื่อได้ฟังโครงการดีๆในแต่ละพื้นที่  เช่น โครงการการรับฟังเสียงของทุกคนในโรงพยาบาลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่เคยได้เปล่งเสียงได้เปล่งเสียงออกมา โครงการการดูแลเด็กพิเศษ เพื่อทำให้เด็กทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม โครงการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุ ที่มุ่งหวังให้เกิดการดูแลผู้สูงได้ครบทุกด้าน และอีกหลายๆโรงพยาบาล จะทำโครงการฟื้นฟูความสัมพันธ์ ฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ท้อแท้ของเจ้าหน้าที่ หรือโครงการเพาะต้นกล้างานบันดาลใจเพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้เห็นถึงสัจธรรมในงานที่ทำ เกิดการรับรู้ในความหมายของงาน และการเห็นความงดงามของงานที่ตนเองทำอยู่เพื่อการเติบโตภายในตัวเองไปพร้อมกับงานที่ทำ

       ในการเดินทางไปเยี่ยมพื้นที่ในครั้งนี้ ทีมงานบันดาลออยากจะขอบคุณ "คนสร้างงานบันดาลใจ"ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ความมุ่งมั่น และตั้งใจในการทำงาน ทีมงานบันดาลใจก็จะขอเป็นฝ่ายสนับสนุน คอยให้คำแนะนำ และรอติดตามการจัดกิจกรรมในแต่ละโครงการด้วยความเชื่อมั่นว่า โครงการทั้งหลายที่คนสร้างงานบันดาลใจคิดขึ้นมานั้นจะช่วยทำให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศนี้อย่างแน่นอน และเราก็จะเติบโตกับงานเบิกบานกับชีวิตไปด้วยกัน


** ติดตามโครงการดีๆที่จะบันดาลใจให้คนทำงานไปกับเรา ได้ที่
Facebook : IATWork (งานบันดาลใจ)  
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน