รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการคนสร้างงานบันดาลใจครั้งที่ 3 : สร้างวัฒนธรรมใหม่ สร้างงานบันดาลใจในองค์กร
โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันที่ 05 มิถุนายน 2559 - 10 มิถุนายน 2559
เวลา 02:30 - 08:30

Learning Module 03: Inspiring Changes: Reinventing Organizational Culture
สร้างวัฒนธรรมใหม่ สร้างงานบันดาลใจในองค์กร     ความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กรที่ผ่านมาได้ผลอย่างจำกัด เรายังเผชิญกับปัญหาคนทำงานไม่มีความสุข ขาดแรงบันดาลใจ 
มีความขัดแย้งสูงในองค์กร รวมทั้งปัญหาประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ การจัดการอบรมรวมทั้งมาตรการแรงจูงใจต่างๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรได้อย่างยั่งยืน บุคลากรที่กระตือรือร้นเข้าร่วมและปรับปรุงตนเองก็เป็นกลุ่มเดิมๆ ที่มีความตื่นตัวอยู่แล้ว ส่วนคนอื่นๆ ก็ยังคงมีพฤติกรรมต่างๆ ไม่แตกต่างไปจากเดิม แนวทางที่จะก้าวพ้นข้อจำกัดเหล่านี้ก็คือ การสร้างวิถีการทำงานใหม่ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่จะช่วยให้ทุกคนเรียนรู้ เติบโต และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยกันทั่วทั้งองค์กร 


     การอบรมภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการคนสร้างงานบันดาลใจครั้งที่ 3 “Learning Module 03: Inspiring Changes: Reinventing Organizational Culture สร้างวัฒนธรรมใหม่ สร้างงานบันดาลใจในองค์กร” ในระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โครงการงานบันดาลใจจึงมุ่งสร้างความเข้าใจเรื่อง “การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร” อย่างเป็นระบบ และพัฒนาทักษะใน 6 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ (1) ผู้นำและองค์กรนำ (2) วัฒนธรรมการสื่อสาร (3) การสร้างคุณค่าในตน (4) ความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง (5) การเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ และ (6) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

     นอกจาก
มุ่งหวังให้กระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับการทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว หลักสูตรการฝึกอบรมคนสร้างงานบันดาลใจครั้งที่ 3 นี้ ยังเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อเลี้ยงความเป็นมนุษย์ให้เติบโตผ่านการทำงานที่มีความหมายและการเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตามปรัชญาของงานบันดาลใจคือ
..... การสร้างสรรค์การทำงานให้เป็นวิถีแห่งการเติบโตงอกงามสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ .....

 


** ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการอบรมในหัวข้อ "สร้างวัฒนธรรมใหม่ สร้างงานบันดาลใจในองค์กร" (ฉบับเต็ม)

** ติดตามโครงการดีๆที่จะบันดาลใจให้คนทำงานไปกับเรา ได้ที่ Facebook : งานบันดาลใจ  

 

 

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน