รถเข็น (0 ชิ้น)
 

สุขศาลา ฉบับที่ 27
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา

สุขศาลา ฉบับที่ 27 สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


นำแนวคิด “สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา” หรือ Healing Environment เสนอผ่านบทความวิชาการ ประสบการณ์การออกแบบจากโรงพยาบาลต้นแบบ รวมทั้งแนวคิดและแนวทางการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในโรงพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการออกแบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพื่อการเยียวยาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
อาทิ
รพ.ด่านซ้าย กับการปรับสภาพแวดล้อมที่ตอบโจทย์คนไข้ ถูกใจคนทำงาน
เภสัชกรและนักกายภาพบำบัด กับบทบาทที่มากกว่าแค่การ “เยียวยาผู้ป่วย”
ภูมิทัศน์แห่งการบำบัดรักษา (Therapeutic Landscapes)
โลกทัศน์เรื่องความสัมพันธ์ (Paradigms of Interdependence)
ความรู้และประสบการณ์ ณ รพ.สต.กุดตาเพชร
ประสบการณ์ การออกแบบสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา


สนใจสมัครสมาชิก "สุขศาลา" และสอบถามเพิ่มเติมที่
สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
โทรศัพท์ 0 2590 2346 และ 0 2590 1352
E-mail : suksala@gmail.com


สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย
โครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ (Promoting Humanity and Spiritual Well-being in Healthcare)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ กระทรวงสาธารณสุข

สั่งซื้อหนังสือ กรุณาโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้

จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!

ขออภัยในความไม่สะดวกราคา 100.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน