รถเข็น (0 ชิ้น)
 

สุขศาลา ฉบับที่ 29
R2R ๙ แห่งการเรียนรู้ ๙ สู่นโยบาย

สุขศาลา ฉบับที่ 29 R2R ๙ แห่งการเรียนรู้ ๙ สู่นโยบาย

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)


. . .จะว่าไปแล้ว งานประจำที่เราทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้น แม้ว่าเราจะสามารถทำงานเหล่านั้นตามปรกติวิสัยโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรมากมายนัก แต่เอาเข้าจริงๆแล้ว งานประจำที่เราทำอยู่มีเรื่องต่างๆมากมายที่เราอาจไม่เคยตั้งคำถามและไม่เคยคิดว่าวิธีการที่เราทำอยู่ทุกวันนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วหรือไม่ การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัยจึงเป็นการชวนให้คนทำงานหันมาพิจารณางานที่ทำอย่างถี่ถ้วนและรู้จักตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ เพราะการรู้จักตั้งคำถามเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลง. . .
(อ่าน บทบรรณาธิการ ฉบับเต็ม)


สุขศาลา ฉบับ "R2R ๙ แห่งการเรียนรู้ ๙ สู่นโยบาย" พบกับเนื้อหาสำคัญภายในเล่ม ได้แก่

ประสบการณ์การทำงานและเรื่องราวที่บันดาลใจให้กับคนหน้างาน
- ประสบการณ์การทำ R2R จากคนหน้างาน: เริ่มต้นจากใจและพลังทีมงาน
- สิบปีบนเส้นทาง R2R
- คุณสมหญิง อุ้มบุญ กับการผลักดัน R2R สู่การแก้ปัญหางานป้องกันการติดเชื้อในระดับอำเภอ
- CUP ปางมะผ้า "PCU@HOME เชื่อมโยงสู่ R2R"

บทความพิเศษ จากบทสัมภาษณ์ผู้บริหารงานระดับนโยบาย และคณะทำงานผู้ริเริ่ม R2R
- R2R ก้าวสู่นโยบาย หยั่งรากเป็นวัฒนธรรมองค์กร คุณค่าสู่ความเป็นเลิศ
- R2R เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ของคนหน้างานและการเชื่อมโยง R2R สู่ระดับนโยบาย เครื่องมือที่ต้องเริ่มต้นจากการ "ให้"
- รู้จัก KM 3.0 และการเชื่อมโยงกับ R2R
- บทบาท สธ. ในการผลักดัน R2R ก้าวสู่นโยบาย
- บทบาท สวรส. กับแนวทางสนับสนุนทุนวิจัย R2R
- R2R กับ Implementation Research
- ประวัติศาสตร์ R2R: จากก้าวที่ 1 ถึง 9 แห่งการเรียนรู้สู่นโยบาย


******************************

สนใจสมัครสมาชิก "สุขศาลา" และสอบถามเพิ่มเติมที่
สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
โทรศัพท์ 0 2590 2346 และ 0 2590 1352
E-mail : suksala@gmail.com

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย:
โครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ (Promoting Humanity and Spiritual Well-being in Healthcare)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
กระทรวงสาธารณสุข

สั่งซื้อหนังสือ กรุณาโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้

จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!

ขออภัยในความไม่สะดวกราคา 100.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน