รถเข็น (0 ชิ้น)
 

วัฒนธรรมสุขภาพกับการเยียวยา : แนวคิดทางสังคมและมานุษยวิทยาการแพทย์ (ฉบับปรุง)

วัฒนธรรมสุขภาพกับการเยียวยา : แนวคิดทางสังคมและมานุษยวิทยาการแพทย์ (ฉบับปรุง)

โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ (บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


วัฒนธรรมสุขภาพกับการเยียวยา : แนวคิดทางสังคมและมานุษยวิทยาการแพทย์ (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง)

ความเข้าใจทางสังคมและวัฒนธรรมที่กี่ยวโยงกับสุขภาพ

* นิยามสุขภาพและนิยามความหมายของการเจ็บป่วย
* การแสวงหาบริการสุขภาพและการเยียวยาความเจ็บป่วย
* ความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้ในกระบวนการดูแลรักษา
* พหุลักษณ์ระบบสุขภาพในชุมชน
* ความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพและการตีตรา
* ปัจจัยและผลกระทบทางสังคมและความเจ็บป่วย
* วิถีวัฒนธรรมกับระบาดวิทยา
* ความรุนแรงกับสุขภาพ
* มิติทางสังคมวัฒนธรรมของการเจ็บป่วยเรื้อรัง
* ความตายและการตายอย่างสันติ

สั่งซื้อหนังสือ กรุณาโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0

เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้

จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!

ขออภัยในความไม่สะดวกราคา 120.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน