รถเข็น (0 ชิ้น)
 

พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

ผู้เขียน: นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และชาติชาย มุกสง (บรรณาธิการ)


หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวบบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทยหลายเรื่องที่น่าสนใจเอาไว้ ได้แก่
(1) สถานะขององค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทยวาระการวิจัยและแนวทางการศึกษาในอนาคต โดย อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์
(2) การศึกษาประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ในมิติทางวัฒนธรรม โดย อ.ศรีศักร วัลลิโภดม
(3) สถานะการศึกษาประวัติศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านไทย โดย อ. สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์
(4) ประวัติศาสตร์การปฏิรูปครั้งสำคัญของระบบสุขภาพไทย โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน
(5) การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง และสังคมเศรษฐกิจในระบบสุขภาพไทย โดย อ.ชเนฏญ์ วัลลภ ขุมทอง
(6) การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของระบบการแพทย์ในภาคเหนือ โดย พรพิไล เลิศวิชา
และ
(7) เกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง ชีวิตและผลงานของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว โดย สันติสุข โสภณสิริราคา 150.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน