รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สไลด์ประกอบการบรรยายปาฐกถา "ความเป็นมนุษย์ในโลกดิจิทัล"

เขียนโดย Banthita
อังคาร 09 กรกฎาคม 2562 @ 13:49


ปาฐกถาเปิดการประชุมวิชาการดัานมานุษยวิทยาครั้งที่ 13 โดย นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ นำเสนอมุมมองต่อความเป็นมนุษย์ที่ต้องก้าวพ้นการใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงโลก

 

ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการบรรยายปาฐกถา หัวข้อ "ความเป็นมนุษย์ในโลกดิจิทัล"
โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
จากงานประชุมวิชาการทางมนุษยวิทยาครั้งที่ 13 ในหัวข้อ "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

 

                 ความเป็นมนุษย์ในโลกดิจิทัล หากเปรียบกับประดิษฐกรรมของมนุษย์ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลที่ปรากฏเป็นรูปธรรม คือ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัล และเครือข่ายทางสังคมต่างๆ นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงคุณค่าและรูปแบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในโลกปัจจุบันอย่างกว้างขวางและรวดเร็วที่สุด ในช่วงเวลาเพียง โลกดิจิทัลทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ ข้อมูลข่าวสารถูกเผยแพร่ แลกเปลี่ยนและสามารถถูกสืบค้นได้เพียงด้วยการกระดิกปลายนิ้ว ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ก็ถูกกำกับและปรับรูปไปตามเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ มนุษย์กับมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงน้อยลงใน “สังคมก้มหน้า” ยิ่งเมื่อระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนา Algorithm และทำให้เครื่องจักรสร้างเรียนรู้เป็น Learning machine และสร้าง “ปัญญาประดิษฐ์” ที่มีศักยภาพบางด้านสูงกว่ามนุษย์ เครื่องจักรเหล่านี้ไม่เพียงสามารถทำงานแทนมนุษย์ แต่ยังกลายเป็นระบบที่มีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของมนุษย์ สามารถควบคุมกำกับความรับรู้และพฤติกรรมของมนุษย์ หรือเมื่อจินตนาการไปในอนาคตว่าเครื่องจักรเหล่านี้ถูกพัฒนาจนสามารถ “คิด” และ “ตัดสินใจ” ได้เอง และอาจตัดสินใจต่อต้านขัดขืนหรือเป็นปฏิปักษ์กับมนุษย์ คำถามต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ในโลกดิจิทัลจึงเกิดขึ้นตามมาอย่างมากมาย อะไรคือ “ความเป็นมนุษย์” ที่เครื่องจักรเครื่องกลหรืออัลกอริทึ่ม (Algorithm) ไม่สามารถทำแทนได้ เราจะรักษา “ความเป็นมนุษย์” ที่กำลังถูกคุกคามจากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไร หรือ “ความเป็นมนุษย์” มีความหมายอย่างไร และความหมายของความเป็นมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในโลกยุคดิจิทัล และสำหรับวิชามานุษยวิทยา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้มีความหมายอย่างไรต่ออนาคตของมานุษยวิทยา ในฐานะสาขาวิชาการสำคัญที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์

 

 

 

ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการบรรยายปาฐกถา หัวข้อ"ความเป็นมนุษย์ในโลกดิจิทัล"

 หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 7 : ฟ้าหลังฝน
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 6 : หุ้นส่วนความดี
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 5 : ก่อนโลกจะขานรับ
หนังสือชุดงานคือความดี เล่ม 4 : กำลังใจและความหวัง
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน