รถเข็น (0 ชิ้น)
 
"รากฐานปรัชญาวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research)"

เขียนโดย
พฤหัส 23 กรกฎาคม 2552 @ 07:33


ปัจจุบันแนวคิดการวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) หรือ R2R กำลังขยายวงกว้างออกไปสู่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการสาธารณสุข

บทความนี้ไล่เรียงให้เห็นรากฐานเชิงปรัชญาว่าทำไมเราต้องทำวิจัยจากงานประจำ
การวิจัยในลักษณะนี้จะพาเราไปพ้นจากมิจฉาทิฐิเรื่องการจัดการความรู้ได้อย่างไร
โดยเฉพาะไปพ้นจากการครอบงำของอุตสาหกรรมความรู้กระแสหลักที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนทำงาน

บทความเพิ่มเติมจดหมายข่าวสังคมและสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562
สไลด์ประกอบการบรรยาย "มนุษยวิทยาการแพทย์ : ชาติพันธุ์นิพนธ์โรงพยาบาล และมานุษยวิทยาของการใส่ใจดูแล"
หนังสือ ใต้ร่มพระบารมี: ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับการสาธารณสุขไทย
สรุปการบรรยาย "The Practices of Medical Anthropology in the New Public Health Context" โดยศ.แคลร์ แชนด์เลอร์
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน