รถเข็น (0 ชิ้น)
 
"รากฐานปรัชญาวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research)"

เขียนโดย
พฤหัส 23 กรกฎาคม 2552 @ 07:33


ปัจจุบันแนวคิดการวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) หรือ R2R กำลังขยายวงกว้างออกไปสู่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการสาธารณสุข

บทความนี้ไล่เรียงให้เห็นรากฐานเชิงปรัชญาว่าทำไมเราต้องทำวิจัยจากงานประจำ
การวิจัยในลักษณะนี้จะพาเราไปพ้นจากมิจฉาทิฐิเรื่องการจัดการความรู้ได้อย่างไร
โดยเฉพาะไปพ้นจากการครอบงำของอุตสาหกรรมความรู้กระแสหลักที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนทำงาน

บทความเพิ่มเติมบทความฉบับสมบูรณ์ มานุษยวิทยาการแพทย์ ศตวรรษที่ 21
บทความ (ฉบับย่อ) "มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21"
สไลด์ประกอบการบรรยาย "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน