รถเข็น (0 ชิ้น)
 
คณาจารย์และนักศึกษาฯ เยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

เขียนโดย suksala
พุธ 11 ธันวาคม 2556 @ 08:31


อาจารย์วลีรัตน์ ภมรพล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ  
นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 60 คน พร้อมคณาจารย์ ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน

 

ประกอบการเรียนในรายวิชา การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2556 ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ที่ผ่านมา
 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาและทฤษฎี ตลอดจน เข้าใจวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 
สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตได้ 
 
โดยมี นายนภนาท อนุพงศ์พันธ์ ผู้จัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย และ
น.ส.ศิริวรรณ ลาภสมบูรณานนท์ นักประวัติศาสตร์และนักวิจัย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการภายในหอประวัติศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 


***************************************
1

ภาพประชุมวิชาการครั้งประวัติศาสตร์ ประจำปี 2558
ภาพมอบรางวัล เรื่องเล่างานบันดาลใจ 2558
ภาพการประชุมวิชาการ สังคมและสุขภาพ 2557
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน