รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ภาพมอบรางวัล เรื่องเล่างานบันดาลใจ 2558

เขียนโดย suksala
จันทร์ 26 ตุลาคม 2558 @ 06:52


รางวัล ปากกาแก้ว แวววรรณศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
โดย  นพ.อำนวย กาจีนะ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
วันที่ 25 กันยายน 2558 ในงานประชุมวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2558 “เสริมสร้างจิตวิญญาณงานสาธารณสุข สู่ 100 ปี การสาธารณสุขไทย” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 


 

1. รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 

2. รางวัลยอดเยี่ยม มี 5 รางวัล คือ

"ใครเปลี่ยนใคร" โดย นางสุพัตรา กิจวิสาละ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

"นำรักและสันติสู่คนรอบข้าง" โดย นายคำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

"งานบันดาลใจ" โดย นางสาวฐิติกานต์ วังอาภากุล  แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลรามาธิบดี

"คอฮินูร์ ภูเขาแห่งแสงสว่าง" โดย นางปาริชาติ จิตซื่อ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

"สมบูรณ์แบบ" โดย นางสาวดลฤดี ศรีศุภผล สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

 

3. รางวัลดีเด่น มี 5 รางวัล คือ

"พลัง (งาน) บันดาลใจ" โดย นางสาวพิมพ์สาย จินดาสุ  โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

"สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าถั่วดำ" โดย นายอารีฟ แปเฮาะอีเล  โรงพยาบาลแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

"เราไม่ได้พบกันในโลกสีชมพู" โดย นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล จังหวัดชัยภูมิ

"ทางแยก" โดย นางยุวรัตน์ อักษรทอง  โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง

"จุดเปลี่ยน....เส้นทางสีเทา" โดย นางอารดา แลมีซอ  โรงพยาบาลยะรังจังหวัดปัตตานี

 

4. รางวัลชมเชย มี 10 รางวัล คือ

"ความตายบันดาลใจ" โดย นางสาวนุรอามานี แยการีซง  โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

"ความทรงจำที่ไม่เคยลืม" โดย นางสกุณี สีหะนาท  โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

"ควาย ของพี่กลับมาแล้ว" โดย นางณิชาภัทร ปีติภพ  โรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

"ฉันไม่ได้ตั้งใจ" โดย นางสุภา ทองพรหม  โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

"ดอกไม้กลางโอเอซิส" โดย นางสุวิภา เหลืองอร่าม  โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

"ตัวตน" โดย นางจันทราภา จินดาทอง  โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

"ยายออน...คนไข้คนแรกของฉัน" โดย นางสาวณัฐพร วงค์อานา  โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

"อาคารสีม่วง" โดย นายอธิป ยังอยู่ดี  ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

"เรื่องเล่าเธอหัวใจผู้ไม่แพ้" โดย นายประจักร กองตัน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา

"เสียงสะท้อนจากความสิ้นหวัง" โดย นายอภิสิทธิ์ เทียนชัยโรจน์  โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

 
1

ภาพประชุมวิชาการครั้งประวัติศาสตร์ ประจำปี 2558
ภาพมอบรางวัล เรื่องเล่างานบันดาลใจ 2558
ภาพการประชุมวิชาการ สังคมและสุขภาพ 2557
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน