รถเข็น (0 ชิ้น)
 
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557

เขียนโดย suksala
พฤหัส 12 มิถุนายน 2557 @ 11:14


พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย มีความสำคัญในการสืบทอดแนวคิดและวิถีปฏิบัติตามจารีตครู-ศิษย์ ตามแบบแผนของความเป็นแพทย์แผนไทย 
ตระกูล “แพทยานนท์” เป็นหมอหลวงไทยตระกูลสุดท้ายในสมัยรัชการที่ ๖ โดยขุนอุดมโอสถ (หมอเพ็ชร) และหมื่นชํานาญแพทยา (หมอพลอย) 
เป็นฝาแฝดผู้รับถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์แห่งวิชาแพทย์แผนไทยมาจากบรรพบุรุษ คือรุ่นปู่ทวดอิ่ม นามว่า “ขุนพรหมแพทยา” 
รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุล “แพทยานนท์” เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๔  
 
บุตรหลานจึงได้มีการจัดพิธีการไหว้ครูเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบทอดวิธีคิดและวิธีปฏิบัติตามจรรยามรรยาทของแพทย์แผนไทย 
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ได้รับอนุญาตให้อัญเชิญตู้พระครูฤๅษีอายุมากกว่า ๑๕๐ ปี และบริวาร มาอนุรักษ์ ไว้ที่ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ  
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ปีนี้จึงได้จัดพิธีไหว้ครูเป็นปีที่ ๒ ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
 
กำหนดการ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.               ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.                พิธีสงฆ์
                                            - พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดพุทธปัญญา มาถึงโถงอาคาร
                                            - ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                            - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                                            - ถวายภัตตาหารเพล
                                            - พระสงฆ์ให้พร กรวดน้ำ ประพรมน้ำมนต์
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.                 พิธีไหว้ครู
                                            - ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย
                                            - ประกอบพิธีกรรมไหว้ครู โดย อาจารย์สันติสุข  โสภณสิริ
๑๒.๐๐ น.                             ลาเครื่องสังเวยกระยาบวช และ แจกให้ผู้ร่วมพิธีไหว้ครูรับประทานเป็นยา
 
ประธานพิธีการไหว้ครู
- นพ.วิชัย โชควิวัฒน                    ประธานกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย
- คุณยายพราวพรรณ พันธุ์สมบูรณ์   บุตรสาวคนสุดท้อง (คนที่ ๗) ของขุนอุดมโอสถ (หมอเพ็ชร)
 
ประธานฝ่ายคณะทำงานผู้จัดงาน

นพ.โกมาตร จึงเถียรทรัพย์             ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย
 

 

 
1

ภาพประชุมวิชาการครั้งประวัติศาสตร์ ประจำปี 2558
ภาพมอบรางวัล เรื่องเล่างานบันดาลใจ 2558
ภาพการประชุมวิชาการ สังคมและสุขภาพ 2557
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน