รถเข็น (0 ชิ้น)
 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

เขียนโดย joojoop
พฤหัส 22 พฤศจิกายน 2555 @ 10:21


 
ตั้งขึ้นด้วยความคาดหมายล่วงหน้ากล่าวคือ  เมื่อ 2 ทศวรรษที่แล้ว มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์โดยนายแพทย์สก็อต ฮอลสเตท รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ให้ทุนสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขตั้ง คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ ขณะนั้นคนไทยได้ร่วมกันคิดสถานภาพขององค์กร ว่าควรอยู่ภายใต้ระบบราชการหรือเป็นองค์กรอิสระ ทางฝ่ายร็อกกีเฟลเลอร์ ต้องการให้อยู่กับกระทรวงสาธารณสุข แต่คนไทยจำนวนหนึ่งซึ่งคิดว่าต่อไปจะไม่ยั่งยืน ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติรองรับไว้ด้วย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น โดยนายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิคนแรก และนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เป็นเลขาธิการ
 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 
1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 0 2511 5855 
เว็บไซต์ : www.thainhf.org
 

 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (หสช.)
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน