รถเข็น (0 ชิ้น)
 
เครือข่ายงานคือความดี

เขียนโดย admin
อังคาร 27 ธันวาคม 2548 @ 17:00


จุดเริ่มต้นของเครือข่ายงานคือความดี เกิดจากความริเริ่มของสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ร่วมกับสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปสช.) ในการพัฒนาองค์ความรู้และแนวคิดบริการปฐมภูมิ ภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อพัฒนาศักยภาพบริการปฐมภูมิให้มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ โดยใช้กรณีศึกษาจากประสบการณ์การทำงานที่สามารถสะท้อนแนวคิดไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ โดยคัดเลือกตัวแทนจากผู้ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพชุมชนจาก 8 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำปาง ขอนแก่น นครราชสีมาจันทบุรี อยุธยา ราชบุรี และสงขลา) กว่า 50 คน

ก่อนที่จะลงไปเก็บเรื่องราวกรณีศึกษาในชุมชนที่เครือข่ายทำงานนั้น ทางสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (17-19 ต.ค.47) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพ(เก็บข้อมูล) การเขียนเรื่องเล่า และแนวคิดทางสังคมและมานุษยวิทยาทางการแพทย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลและเขียนเรื่องราวการดูแลสุขภาพประชาชนที่มีความท้าท้ายความสามารถของตนเอง เนื่องจากแต่ละกรณีศึกษาที่ตนเองดูแลจะยากและซับซ้อนในแง่ที่มีเหตุปัจจัยหลากหลาย
สมาชิกทุกคนต่างมุ่งมั่นในการเรียนรู้ และมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องราวประสบการณ์กันอย่างสม่ำเสมอ และถือเอาการทำงานจากประสบการณ์จริงนี้เป็นแง่คิดและแรงบันดาลใจที่จะทำให้ตนเองมีความละเอียดอ่อน ใส่ใจในมิติของความเป็นมนุษย์ รวมทั้งเป็นโอกาสของการเข้าถึงความดีความงาม และความจริงของชีวิตได้

แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงไปแล้วก็ตาม (31 เม.ย.2548) แต่เครือข่ายงานคือความดีก็ยังมุ่งมั่นที่จะขยายและเผยแพร่งานที่ทำด้วยหัวใจที่อ่อนโยนต่อความเป็นมนุษย์ เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพในทุกระดับให้กว้างขวางขึ้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะขยายและเผยแพร่งานคือความดีให้ครอบคลุมบริการสุขภาพปฐมภูมิในทุกพื้นที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (หสช.)
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
ดูทั้งหมด »
 

 ประยูรศรี เลือดสงครา


บุคคลทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 1 Re: เครือข่ายงานคือความดี
:ขอบคุณที่ยังไม่ลืมพวกเรา........คนลำปาง
ผู้โพสต์ : ประยูรศรี เลือดสงครา [Thu, 11 Dec 2008 14:13 114.128.43.249]

 ภารดี ลดาวัลย์


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 2 Re: เครือข่ายงานคือความดี
ขยายเครือข่ายมาที่สารคามบ้างนะคะ
ผู้โพสต์ : ภารดี ลดาวัลย์ [Fri, 09 Jan 2009 14:28 125.26.182.158]

 jaroon


บุคคลทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 3 Re: เครือข่ายงานคือความดี
ช่วยขยายเครือข่ายมาที่แพร่บ้างสิค่ะ จนท.ชายขอบรออยู่ค่ะ
ผู้โพสต์ : jaroon [Fri, 16 Jan 2009 06:07 118.175.182.114]

 yai


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 4 Re: เครือข่ายงานคือความดี
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ มีค่ามากที่สุด
ผู้โพสต์ : yai [Tue, 09 Aug 2011 03:15 223.206.11.130]
 
หน้า : 1
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน