รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การตายอย่างสันติ

เขียนโดย admin
ศุกร์ 31 ตุลาคม 2551 @ 10:05


การตายอย่างสันติ
เรียนรู้การตายอย่างสันติ เชื่อมโยงมิติแห่งสุขภาวะ
กระแสความตื่นตัวในเรื่องการตายอย่างสันติเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับความตระหนักถึงข้อจำกัดของกระบวนทัศน์กระแสหลักและความจำเป็นใน การปรับกระบวนทัศน์ ที่จะทำให้มิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสังคม วัฒนธรรม และมิติทางจิตวิญญาณกลับมีความสำคัญขึ้นมา การปรับกระบวนทัศน์เรื่องความตายจึงเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ด้านสุขภาพที่มองชีวิตและสุขภาพเชื่อมโยงไปสู่ปัญญาทางศาสนธรรมหรือมิติทาง จิตวิญญาณ

นอกจากนี้การเกี่ยวข้องกับความตายและการตายเป็นโอกาสสำคัญที่มนุษย์จะได้ เรียนรู้คุณค่าและความหมายของชีวิตได้อย่างดีที่สุด เพราะในวาระที่มนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับความตายไม่ว่าจะเป็นความตายของคน รู้จัก ญาติมิตรอันเป็นที่รัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตายของตนเองนั้น ค่านิยมสมมติและการปรุงแต่งต่าง ๆ ดูจะหมดพลังและเสื่อมมนต์ขลังที่จะครอบงำมนุษย์ การเผชิญหน้ากับความตายจึงเป็นโอกาสสำคัญที่สังคมจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่เฉพาะแต่ในสังคมทั่วไปเท่านั้น หากยังรวมถึงสถาบันหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ โดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) จะเน้นเป็นกลุ่มสำคัญของโครงการ ได้แก่ สถาบันทางการแพทย์ โรงเรียนแพทย์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดการร่วมเรียนรู้ในการเผชิญหน้ากับความตาย และเกิดความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเพื่อการตายอย่างสันติร่วมกัน

 


03 2549 - 03 2549

20 2549 - 20 2549

03 2549 - 03 2549

24 2549 - 24 2549

04 2549 - 04 2549

29 ธันวาคม 2548 - 29 ธันวาคม 2548

การตายอย่างสันติกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
โครงการกระบวนทัศน์ความตาย
โครงการจัดทำแผนแม่บทการตายอย่างสันติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 20-22 มี.ค.49
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 1
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย4
เรื่องเล่าจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย5
สถานการณ์ความตาย
พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย
ความตายในมิติเชิงวัฒนธรรม
ชีวิตและความตายในระบบการแพทย์
ความตายในมิติประวัติศาสตร์
พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยง.
พิธีกรรมความตายของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ
ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวม้ง
ผี-พราหมณ์กับความเชื่อเรื่องความตายในสังคมไทย
ความตายและการตายในพุทธศาสนา
การตายในความหมายของพุทธศาสนาแบบทิเบต
ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวจีน
การตายในคริสตศาสนา
ทัศนะเรื่องความตายในศาสนาอิสลาม
trainning dying peacefully case collection
power point การตายอย่างสันติ (version 1)
โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณและการตายอย่างสันติ
"ความตายในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม" พระไพศาล วิสาโล
สัมภาษณ์ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ "เรียนรู้การตายอย่างสงบงาม" จดหมายข่าวมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
เสวนาคนรุ่นใหม่ถามหาความหมายของความตาย
ทัศนคติต่อความตายในสังคมไทยฯ โดย นภนาท อนุพงศ์พัฒน์
ความตายในกลุ่มชาติพันธุ์: ม้ง โดย อธิตา สุนทโรทก


การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม
แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙
สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน